przyjęcie mleka

Komplet linii i urządzeń do przyjęcia, magazynowania i obróbki mleka

Kraj: Litwa
Produkt: odbiór i aparatownia
Zdolność produkcyjna: 150 000 litrów / godzinę

Komplet linii i urządzeń do przyjęcia, magazynowania i obróbki mleka. Maksymalna przepustowość odbioru wynosi 150 000 l mleka/godzinę.
W skład linii przyjęcia mleka wchodzą trzy instalacje odbioru z chłodzeniem o wydajności  50.000 l każda, 2 tankosilosy o pojemności 150 000 l, stacja mycia CIP do mycia cystern i strefy mleka surowego.
W skład aparatowni wchodzą linia pasteryzująco-wirująca o wydajności 25.000 l/h w składzie: pasteryzator, wirówka separująca, system normalizacji tłuszczu z homogenizatorem 10.000 l/h do częściowej homogenizacji , odgazowywacz oraz  3 tankosilosy o pojemności 150 000 l i 3-torowa stacja mycia CIP do obsługi strefy mleka pasteryzowanego. Instalacja technologiczna wykonana z zastosowaniem zaworów typu Mixproof z automatycznym systemem sterowania.