USŁUGI INŻYNIERYJNE dla przemysłu spożywczego:

 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Konstruowanie maszyn i urządzeń
 • Projektowanie i programowanie sterowania dla linii technologicznych
 • Wizualizacje procesów technologicznych (SCADA)
 • Montaż urządzeń i instalacji
 • Wdrażanie linii technologicznych (rozruch, szkolenia)
 • Wsparcie powdrożeniowe
 • Modernizacja linii technologicznych
 • Analiza ryzyka i certyfikacja urządzeń CE

USŁUGI PRODUKCYJNE

 • Piaskowanie powierzchni ze stali nierdzewnej
 • Cięcie wodą
 • Gięcie blach na krawędziarce
 • Produkcja i wyoblanie dennic ze stali nierdzewnej
 • Produkcja elementów geodezyjnych

USŁUGI SERWISOWE

 • Przeglądy okresowe maszyn i urządzeń linii technologicznych
 • Naprawy pogwarancyjne
 • Teleserwis
 • Serwis 24 h