cottageLinia do produkcji serka typu Cottage Cheese z zastosowaniem w pełni zmechanizowanych, zamkniętych wanien koagulacyjnych. Typowy prostopadłościenny kształt wanny umożliwia uzyskanie ziarna o jednorodnej wielkości oraz jego równomierne dogrzanie poprzez cyrkulacyjne dogrzewanie serwatką. Dalsza obróbka ziarna obejmująca płukanie, chłodzenie i odwadnianie jest realizowana w sposób ciągły w przepływie, a normalizacja śmietanką przebiega w  warunkach gwarantujących delikatne mieszanie bez naruszenia struktury ziarna. Linia produkcyjna gwarantuje otrzymanie produktu o wyrównanej wielkości ziarna, wysokiej jakości mikrobiologicznej i długiej trwałości.