Wielowariantowa linia do twaroguWielowariantowa linia przeznaczona jest do produkcji szerokiego asortymentu produktów twarogowych, tj. twaróg rozsypny, twaróg tradycyjny (brykiet), słodkie masy twarogowe, twarogi z przyprawami i śmietaną lub jogurtem, desery twarogowe. Taka dywersyfikacja produkcji pozwala przy jednym wdrożeniu rozszerzyć asortyment produkcji i rynki zbytu oraz przyspieszyć zwrot z inwestycji. Kompaktowa budowa linii nie wymaga dużej przestrzeni w zakładzie. Zmiana produkowanego wyrobu nie wymaga przezbrajania urządzeń, a jedynie zmianę położenia bębnowego oddzielacza serwatki, którego wyjście kierowane jest w odpowiedni dla danego wyrobu ciąg technologiczny.

TWARÓG ROZSYPNY (położenie 1)

Twaróg rozsypny. Ziarno twarogowe po odprasowaniu na bębnowym oddzielaczu serwatki kierowane jest na transporter taśmowy za pomocą którego twaróg przekazywany jest bezpośrednio do pakowarki. Wydajność prasowania jest regulowana i dostosowana do pracy pakowarki.

TWARÓG TRADYCYJNY W KOSTKACH (położenie 2)

Twaróg tradycyjny (brykiet): Twaróg otrzymany z bębnowego oddzielacza serwatki kierowany jest do zbiornika buforowego twarogu. Produkt znajdujący się w zbiorniku dodatkowo schładzany jest poprzez cyrkulację zimnej wody w płaszczu wodnym oraz płycie chłodzącej znajdującej się wewnątrz zbiornika. Opróżnianie zbiornika odbywa się za pomocą pompy śrubowej stanowiącą integralną część urządzenia. Zbiornik pełni rolę buforu produktu przed pakowaniem, z którego twaróg transportowany jest rurociągiem do pakowarki lub mieszalnika ślimakowego.

Słodkie masy twarogowe: Twaróg ze zbiornika buforowego przekazywany jest do mieszalnika ślimakowego. Mieszalnik przeznaczony jest do delikatnego, szybkiego i dokładnego wymieszanie twarogu z dodatkami takimi jak cukier, rodzynki, suszone owoce, mleko skondensowane słodzone, itp. Urządzenie składa się z dwóch niezależnych mieszadeł ślimakowych o dowolnym kierunku i prędkości obrotowej w zakresie 0÷30 obr./min. Opróżnianie mieszalnika odbywa się za pomocą pompy śrubowej stanowiącą integralną część urządzenia. Produkt po wymieszaniu podawany jest rurociągiem do pakowarki.

INNE PRODUKTY TWAROGOWE ORAZ DESERY (położenie 3)

Twarogi z przyprawami i śmietaną lub jogurtem: Twaróg otrzymany z oddzielacza serwatki kierowany jest do mieszalnika typu creamer ustawionego pod kątem 30o. Do twarogu zgromadzonego w mieszalniku dodawana jest śmietana lub jogurt oraz dodatki w postaci przypraw lub ziół. W celu ich wymieszania zbiornik wyposażony jest w mieszadło z łopatkami skośnymi chodzącymi przy ściankach zbiornika. Obroty mieszadła regulowane w zakresie 0÷18 obr./min. Mieszalnik wyposażony jest w płaszcz wodny umożliwiający dalsze chłodzenie twarogu. Po wymieszaniu twarogu z dodatkami podawany jest on pompą śrubową, stanowiącą integralną część ze zbiornikiem, do pakowarki.

Desery twarogowe (dla dzieci): Twaróg otrzymany z oddzielacza serwatki kierowany jest do mieszalnika typu creamer ustawionego pod kątem 30o. Do twarogu zgromadzonego w mieszalniku dodawana jest śmietana lub jogurt. Do twarogu mogą być dodane dodatki funkcjonalne w postaci witamin, soli mineralnych lub bakterii probiotycznych. W celu ich wymieszania zbiornik wyposażony jest w mieszadło z łopatkami skośnymi Mieszalnik wyposażony jest w płaszcz wodny umożliwiający dalsze chłodzeni twarogu. Po wymieszaniu twarogu z dodatkami podawany jest on pompą śrubową do młynka koloidalnego (homogenizatora). Serek po homogenizacji kierowany jest do pakowarki. W czasie podawania białej masy dozowane są w przepływie wsady owocowe. W rezultacie otrzymujemy desery twarogowe dla dzieci.