NAJWIĘKSZĄ DUMĄ I CELEM CAŁEJ ZAŁOGI JEST PEŁNA SATYSFAKCJA NASZYCH KLIENTÓW

Wieloletnie doświadczenie firmy Tewes Bis w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, powiązane z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz jakościowych owocuje systematycznym wzrostem jakości naszych wyrobów i usług.

Doświadczona kadra inżynierska, nowoczesny park maszynowy oraz system zarządzania jakością pozwala spełniać wysokie wymagania, zapewniając satysfakcję naszych zadowolonych  klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych poprzez spełnianie wszystkich ich oczekiwań w zakresie świadczonych usług.

Realizujemy zasadę: KAŻDY PRACOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ

Od 2001 roku posiadamy Certyfikat ISO 9001 w zakresie: projektowanie, produkcja i serwis urządzeń oraz linii technologicznych dla przemysłu mleczarskiego, wydany przez KEMA Quality – obecnie DEKRA Certification.

Ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego. Wykonujemy urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe podlegające pod dozór jednostek notyfikowanych.

Posiadamy Protokoły Uznania Technologii Spawania wydane przez UDT – CERT w zakresie określonym normą PN-EN 288.3/A1 podczas wytwarzania, napraw, modernizacji oraz wytwarzania elementów urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu oraz Protokół Uznania Technologii Przeróbki Plastycznej w zakresie zwijania i wyoblania elementów urządzeń technicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nasi spawacze posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne – certyfikaty spawacza, wydane przez UDT – CERT osobom wykonującym połączenia spawane w urządzeniach technicznych zgodnie z normą EN 287-1:2004, WUDT/UC/2003. Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących przeróbkę plastyczną oraz nadzoru produkcji i kontroli jakości wydane przez UDT – CERT.

Nasza misja:

BYĆ NAJLEPSZYM W KRAJU I ZA GRANICĄ PRODUCENTEM LINII TECHNOLOGICZNYCH DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

Oferujemy klientowi produkty o wysokich parametrach użytkowych spełniających jego najwyższe oczekiwania, co potwierdzają:

– Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i serwis urządzeń oraz linii technologicznych dla przemysłu mleczarskiego – zobacz
– Deklaracje zgodności CE wyrobów z Dyrektywami Europejskimi
– Certyfikaty Jakości EAC (Euroazjatyckiej Unii Celnej) produkowanych urządzeń
– Dobre opinie konsumentów produktów wytworzonych na urządzeniach naszej produkcji