pdf
pdf
doc
doc
pdf

Zaproszenie nr 01 do konkursu ofert

Zapytanie ofertowe nr TEWES-1_07_2016-POIR.01.01.01-00-1925_15

Formularz ofertowy_TEWE-1_7_2016-POIR.01.01.01-00-1925_15

oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wyniku postępowania

Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych półproduktów i produktów mleczarskich w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu.