Centralny układ dozowania produktów chemicznych w sposób automatyczny realizuje dostawy środków chemicznych z jednego głównego miejsca składowania do wszystkich miejsc ich odbioru czy aplikacji w zakładzie.

Identyfikacja i monitoring odbiorców umożliwia pełną wizualizację, kontrolę i archiwizację procesu dozowania produktów, co podnosi bezpieczeństwo ekologiczne i korzyści ekonomiczne. Wdrożenie takiego rozwiązania w zakładzie w znaczący sposób podnosi też poziom bezpieczeństwa samego procesu, zatrudnionych przy obsłudze pracowników i stosowanych urządzeń.

Automatyzacja i optymalizacja aplikacji, dozowania i składowania produktów chemicznych redukuje koszty ponoszone przez zakład.

Wymierne korzyści ekonomiczne to zmniejszenie zużycia środków chemicznych (nawet do 20%), redukcja ilości asortymentu produktów i rodzajów opakowań, redukcja kosztów transportu wewnętrznego i zewnętrznego, pełna kontrola zużycia i ponoszonych kosztów.