Układ do roztwarzania proszków w tym białek mleka oraz stabilizatorów zapewnia uzyskanie jednolitego produktu o stałej jakości. Zasyp proszków odbywa się ręcznie do leja, skąd zasysany jest do strumienia cieczy. Lej wraz ze stołem wyładowczym i pompą umieszczone są na wspólnej ramie nośnej. Układ może być dodatkowo wyposażony w płytowy wymiennik ciepła.

Układ do normalizacji umożliwia dodatek olejów roślinnych w instalację pasteryzatora. Doza oleju wyliczana jest względem aktualnego przepływu mleka na pasteryzatorze w sposób zautomatyzowany. W wyniku tego procesu uzyskujemy zemulgowaną mieszaninę mleko/olej. W zależności od potrzeb Klienta układ może zostać rozbudowany o zbiornik topielnik tłuszczu, skąd tłuszcz dozowany jest w stałej temperaturze do układu normalizacji.