ZESTAW DO PASTERYZACJI MLEKA LUB ŚMIETANKI

spełnia warunki Dyrektywy 92/46/EEC z dnia 16 lipca 1992 r. oraz IDF nr 292/1994. Zestaw zbudowany na ramie montażowej jest w pełni przygotowany do zainstalowania i uruchomienia. Funkcje technologiczne urządzenia:

  • regulacja poziomu w zbiorniku wyrównawczym
  • regulacja nominalnej wydajności
  • regulacja temperatury pasteryzacji i chłodzenia
  • pomiar ciśnień na poszczególnych sekcjach wymiennika
  • rejestracja parametrów technologicznych
  • wizualizacja i zdalne sterowanie.