Linia do produkcji twarogu w kształcie klinka, kostki lub walca bez użycia form. Proces technologiczny obejmuje koagulację i obróbkę ziarna w kotle, ochłodzenie gęstwy, standaryzację ziarna twarogowego, prasowanie, formowanie i porcjowanie jednostkowe. Zasadnicza część procesu przebiega w sposób automatyczny, w hermetycznych warunkach i umożliwia uzyskanie produktu o standardowych cechach jakościowych oraz standardowej masie jednostkowej. Porcje jednostkowe po uformowaniu umieszczane są na tacach metalowych, które po zestawieniu w stosy przewożone są do komory chłodniczej.

Zaletą linii jest kompaktowa budowa pozwalająca na rozmieszczenie urządzeń na niewielkiej powierzchni oraz wyjątkowo niski stopień zużycia czynników energetycznych tj. wody, energii elektrycznej, środków myjących itp.