Linia do produkcji twarogu w kształcie klinka, kostki lub walca bez użycia form. Proces technologiczny obejmuje koagulację i obróbkę ziarna w kotle, ochłodzenie gęstwy, standaryzację ziarna twarogowego, prasowanie, formowanie i porcjowanie jednostkowe oraz chłodzenie uformowanego produktu. Zasadnicza część procesu przebiega w sposób automatyczny, w hermetycznych warunkach i umożliwia uzyskanie produktu o standardowych cechach jakościowych oraz standardowej masie jednostkowej. Porcje twarogu po uformowaniu umieszczane są na tacach metalowych, które po zestawieniu w stosy przekazywane są do tunelu chłodniczego. Twaróg po wychłodzeniu przekazywany jest bezpośrednio do pakowania.

Zaletą linii jest ciągła produkcja sformowanego twarogu w temperaturze pakowania.