dofinansowanie-ncbr-626x70
Projekt POIR.01.01.01-00-1925/15-00
Tytuł projektu Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do procesu zagęszczania gęstwy twarogowej
Okres realizacji 01.04.2016 – 31.10.2019
Wartość 6 853 000,41 PLN
Kwota dofinansowania 4 463 979,72 PLN
Zapytania ofertowe Wejdź
dofinansowanie
Projekt Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania nr 1.1.7. RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego – zakup przecinarki do cięcia strumieniem wody, technologii komputerowych wraz z zakupem materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy istniejącej hali
Okres realizacji 20-08-2008r. – 31.05.2009r.
Wartość projektu 1 330 000,00 zł
Kwota dofinansowania 665 000,00 zł
warmia_mazury LOGO KOLO RGB_1.1.7
dofinansowanie
Projekt Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania nr 1.1.9. RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „TEWES-BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
Okres realizacji 01-05-2010r. – 31.12.2012r.
Wartość 3 660 000,00
Kwota dofinansowania 1 199 700,00
warmia_mazury LOGO KOLO RGB_1.1.7
pfr