Klauzula informacyjna

 

Działając w imieniu Tewes-Bis Sp. z o. o. z siedzibą ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo  (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Spółka informuje adresata niniejszej wiadomości, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy oraz inne podobne, jest Tewes-Bis Sp. z o. o.  z siedzibą w ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo ,

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Spółką, a Panią/Panem lub między Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3)     Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w wyniku otrzymania od Pani/Pana wiadomości mailowej lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej do czasu wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć również rodzaju przetwarzanych danych osobowych, gdy Pan/Pani twierdzi, że Administrator przetwarza także inne dane, niż wymienione w pkt 1 niniejszej wiadomości.

6)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przekazanych w formularzu, a także prawo do przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.