POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności gromadzonych danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników i współpracowników. Administrator dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest:

TEWES-BIS Sp. z o.o.
ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo
NIP: 7390100114
REGON: 51052488900000

Mogą Państwo nawiązać z nami kontakt w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo,
 • przez e-mail: firma@tewesbis.com.pl
 • telefonicznie: tel.: (+48 89) 537 51 00; (+48 89) 537 51 01
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

KORZYSTANIE Z SERWISU

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, obejmujące adres IP czy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie –podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) w zakresie analizy aktywności Użytkowników w Serwisie;

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym „Facebook”. Przetwarza tam dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzając profile pozostawiają m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe, itp. Administrator przedstawia na portalu m.in. informacje o jego aktywnościach, wydarzeniach, promuje swoje usługi czy produkty.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratora serwisu Facebook.

OKRES PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zazwyczaj dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA

Ma Pani/ Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, w których dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania tych danych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Administrator danych w związku z realizacją oferowanych usług będzie ujawniał dane osobowe zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z wydanymi poleceniami.

Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (tzw. „ciasteczka”) serwisowych. Są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, telefon, tablet itp.) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje cookies w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Większość standardowych i powszechnych przeglądarek internetowych zawiera domyślne ustawienia w zakresie przyjmowania plików cookies.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, może Pani/ Pan jednak w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować ich automatyczną obsługę i wykorzystanie ich w przyszłości.

Niektóre pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania niniejszej strony. Jeśli zdecyduje się Pani/ Pan ograniczyć ich stosowanie, niektóre aspekty strony internetowej / Serwisu mogą nie funkcjonować poprawnie lub być niedostępne.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej,
 • zapamiętywania informacji o sesji i wywoływania danych osobowych podanych wcześniej w ramach strony internetowej / Serwisu, a także do dostosowywania strony internetowej / Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak ograniczyć ich stosowanie, może Pani/ Pan skorzystać z pliku pomocy używanej przeglądarki.